Незалежний член IAPA (Міжнародна Асоціація Практикуючих Бухгалтерів)

Облік заробітної плати

вул. Дегтярівська 33А,
7 поверх,
03057, м.Київ, Україна.

Тел.: +380 (44) 467 6353

Облік та нарахування заробітної плати на підприємстві

Нарахування заробітної плати в Україні

Оплата праці в Україні регулюється насамперед Кодексом Законів про працю України, Законом України "Про оплату праці", а також багатьма іншими законами і нормативними актами. Вся система законодавства України, що регулює заробітну плату на підприємстві, дуже складна і заплутана.

Учет и начисление заработной платы в Украине

Більш того, слід пам'ятати, що законодавство в Україні дуже нестабільно і постійно змінюється.

Розрахунок заробітної плати в Україні - це складний і дуже трудомісткий процес, який включає безліч законодавчо регульованих видів нарахувань і утримань, державних гарантій, неоднозначного оподаткування і великої кількості звітності.

Типовий розрахунок заробітної плати на підприємстві включає наступні процедури:

1) нарахування в розрахунковій відомості:

 • заробітної плати: згідно штатного розкладу, трудових договорів та табеля обліку робочого часу при погодинній формі оплати праці (з урахуванням державних гарантій при роботі у вихідні та святкові дні, в ненормований час, в нічний час і інших);
 • розрахунок щомісячної індексації заробітної плати;
 • премій, надбавок, компенсацій, пільг, понаднормових, відпускних;
 • розрахунок щомісячної індексації заробітної плати;
 • розрахунок при звільненні та скороченні;
 • облік виплат за рахунок фондів соціального страхування (лікарняні, відпустка по вагітності та пологах, путівки і т.д.);
 • медичного страхування, страхування життя;
 • інші нарахування, передбачені законодавством України та колективним договором;
 • розрахунок винагород за договорами цивільно-правового характеру.

2) утримання в розрахунковій відомості:

 • за виконавчими документами (стягнення аліментів на утримання неповнолітніх дітей або непрацездатних батьків, відшкодування матеріального збитку та т.п.);
 • за заявами працівників (профспілкові внески, в недержавні пенсійні фонди та т.п.);
 • розрахунок інших утримань, в тому числі згідно з правилами компанії - перевищення лімітів по мобільних телефонах, позики, перевищення добових і т.д.

3) розрахунок податків і зборів, що утримуються з заробітної плати, відповідно до законодавства України:

 • податку на доходи фізичних осіб у відповідності з Податковим Кодексом України (раніше - прибутковий податок з громадян);
 • військового збору;

4) нарахування у бухгалтерському обліку обов'язкових резервів відповідно до ПСБО (МСФЗ):

 • резерву відпусток, а також пов'язаної суми ЄСВ;
 • резерву річного бонусу («тринадцятої» зарплати, або премії за підсумками року).

Крім розрахунку заробітної плати персоналу, підприємства повинні зробити відповідні нарахування ЄСВ (єдиного соціального внеску), виходячи з граничної суми у розрізі кожного працівника.

Слід враховувати, що при виплаті авансу заробітної плати персоналу проводяться такі ж розрахунки, як і при повному розрахунку заробітної плати. Фактично, в Україні не існує такого поняття як аванс - законодавством України встановлені вимоги про необхідність виплати заробітної плати два рази на місяць.

^ Повернутися до початку статті «Облік заробітної плати на підприємстві»

Зниження навантаження на фонд оплати праці з ЄСВ (з 2016 р.)

В рамках урядової ініціативи щодо легалізації заробітних плат і спрощення оподаткування, в 2016 році утримання ЄСВ з співробітників підприємств з усіх нарахувань скасували (2-3,6%), плаваючу ставку ПДФО 15% і 20% звели до єдиної ставки 18%. Також нарахування ЄСВ на ФОП за рахунок роботодавця зменшили і звели до єдиної ставки - 22% (раніше ставка була в залежності від класу професіонального ризику від 36,6% до 40%).

Проте, доти ставка податку у фізичних осіб - підприємців становить 5% і паралельно існує ринок переведення в готівку грошових коштів і неправомірного відшкодування ПДВ, говорити про повну легалізацію заробітних плат в Україні - не доводиться. З іншого боку, безумовно податкове навантаження на легальних підприємствах знизилося, і звичайно це плюс для інвестиційного клімату в Україні.

Таким чином, можна стверджувати, що реформа половинчаста і не досягне своїх результатів в осяжному майбутньому. Помилка і злочинна некомпетентність українського уряду полягає в тому, що кожен раз вони намагаються прирівняти між собою платників єдиного податку - фізичних осіб і юридичних, не беручи до уваги, що юридичні особи ніякими пільгами з ПДФО та ЄСВ не користуються, на відміну від фізичних осіб, які дійсно є "внутрішнім офшором".

^ Повернутися до початку статті «Облік заробітної плати на підприємстві»

Порядок виплати (перерахування) заробітної плати на підприємстві в Україні

Якщо на підприємстві існують співробітники із заробітною платою, що перевищує межу для нарахування Єдиного соціального внеску (ЄСВ), то при виплаті (перерахуванні) заробітної плати таким підприємствам слід:

1) попередньо узгодити розмір заробітної плати та суму перерахування ЄСВ з територіальним відділенням Державної фіскальної служби України (ДФС);

2) надати оригінал довідки-розрахунку Державної фіскальної служби в установу банку (відскановані копії по електронній пошті банки не приймають);

3) з 1 січня 2011 з'явилася можливість отримати щорічну довідку-розрахунок, яка видається за рішенням керівництва Державної фіскальної служби України. Термін такої довідки не може перевищувати одного року і, як правило, на один рік видається. Однак не всі компанії можуть отримати цю довідку, так як умовами її видачі передбачено відсутність фактів порушення законодавства України про нарахування та сплату внесків або заборгованості по сплаті ЄСВ. Крім того, ця довідка може бути відкликана Державною фіскальною службою України в разі виявлення порушення законодавства про нарахування та сплату єдиного внеску на протязі періоду, на який видана.

Такий порядок перерахування заробітної плати суттєво впливає на своєчасність виплати заробітної плати в Україні.

^ Повернутися до початку статті «Облік заробітної плати на підприємстві»

Інформація про заробітну плату для персоналу підприємства

Відповідно до законодавства України, підприємства зобов'язані надавати інформацію персоналу про заробітну плату, інший дохід, а також про розмір утриманих із заробітної плати податків і зборів. Така інформація надається персоналу в наступному вигляді:

 • розрахункові листи - кожному співробітнику видаються щомісячно;
 • довідки з місця роботи про розмір зарплати (для отримання кредитів, оформлення субсидій, віз і т. д.) – видаються на вимогу.

^ Повернутися до початку статті «Облік заробітної плати в Україні»

Бухгалтерський облік заробітної плати на підприємстві

Особи, відповідальні на підприємстві за нарахування та розрахунок заробітної плати або професійна бухгалтерська компанія на регулярній основі, але не рідше одного разу на місяць повинні здійснювати підготовку інформації для бухгалтерського обліку та фінансової звітності в установленому на підприємстві форматі (наприклад, в розрізі кост - центрів,підрозділів і т.д.) і передавати до бухгалтерії, а саме:

 • дані про нараховану заробітну плату;
 • дані про нараховані та утримані податки і збори;
 • залишок відпусток для формування резерву;
 • розрахунок резерву премій (бонусів).

^ Повернутися до початку статті «Облік заробітної плати на підприємстві»

Державна звітність по податках і зборах, що пов'язана з заробітною платою

Обов'язкова звітність з заробітної плати в Україні включає:

 • Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (чинний з 01.01.2021) (щоквартально);
 • звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов'язані з обов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (щоквартально, у разі наявності сальдо);
 • звіт до Фонду соціального захисту інвалідів (щорічно).

Таким чином, зі вступом в дію Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» велика частина звітності з соціального та пенсійного страхування об'єдналися в єдину звітність.

Як правило, на осіб, відповідальних за облік і нарахування заробітної плати на підприємстві також покладається відповідальність за підготовку та подачу частини статистичної звітності, зокрема:

 • Форма № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»;
 • Форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»;
 • Форма № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці»;
 • Форма № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників».

Окремо, підприємство повинно розраховувати, обліковувати та звітувати щодо допомоги по тимчасовій втраті працездатності або по вагітності та пологах. Фактично, підприємство є свого роду агентом з державних гарантій.

Для отримання допомоги по тимчасовій втраті працездатності або по вагітності та пологах працівник має передати лікарняний листок своєму роботодавцю. На підставі листка непрацездатності, відповідно до рішення Комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства (рішення приймається упродовж 10 календарних днів), роботодавцем оформлюється та подається до Фонду заява-розрахунок на виплату матеріального забезпечення працівнику – на це відведено до 5 робочих днів.

Саме від дати подання заяви-розрахунку роботодавцем залежить дата фінансування лікарняних і декретних виплат.

Після виплати допомог працівникам, страхувальник зобов'язаний відзвітувати про це до Фонду соціального страхування, подавши форму «Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам».

^ Повернутися до початку статті «Облік заробітної плати на підприємстві»

Розрахунок заробітної плати та кадрове діловодство на підприємстві

Необхідно розуміти, що правильний і своєчасний розрахунок заробітної плати можна здійснити тільки на повних даних кадрового обліку. Ведення кадрового діловодства є обов'язковим згідно із законодавством Украіни.

З іншої сторони, кадрова служба потребує повного, достовірного і своєчасного обліку заробітної плати для складання як статистичної та державної, так і внутрішньої управлінської звітності.

^ Повернутися до початку статті «Облік заробітної плати на підприємстві»

Прості приклади розрахунку заробітної плати та винагороди за цивільно-правовими договорами

Приклад розрахунку заробітної плати на підприємстві
Приклад розрахунку винагороди за цивільно-правовими договорами у 2021 р.

Приклад розрахунку заробітної плати на підприємстві на 01.01.2021 р. (без індексації)

В січні 2021 р. працівнику підприємства нарахована заробітна плата за місяць - 100 000,00 грн.

Розрахунок:

1. Розраховуємо суму податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) (раніше називався прибутковим податком з громадян), який буде утриманий із зарплати працівника:

100 000,00 грн. * 18% = 18 000,00 грн.

2. Розраховуємо військовий збір, який буде утриманий із заробітної плати робітника:

100 000,00 грн. * 1,5% = 1 500,00 грн.

3. Зарплата до виплати працівникові за січень 2021 р. становить:

100 000,00 – 18 000,00(ПДФО) - 1 500,00 (військовий збір) = 80 500,00 грн.

4. Підприємство здійснює нарахування єдиного соціального внеску на зарплату працівника за січень 2021 р.

Для нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) застосовується граничний розмір доходу, на який нараховується ЄСВ (з січня 2021 року становить 90 000,00).

90 000 грн. * 22% = 19 800,00 грн.

5. Відображення в бухгалтерському обліку нарахування та виплати заробітної плати за січень 2021 (з бухгалтерськими проводками)

№ п/п Зміст операції Д-т. К-т. Сума, грн.
I II III IV V
1 Нараховано зарплату 92, 93 661 100 000,00
2 Нараховано ЄСВ (22%) 92, 93 65/ЕСВ 19 800,00
3 Утримано ПДФО із зарплати 661 641/НДФЛ 18 000,00
4 Утримано військовий збір із зарплати 661 642/ВЗ 1 500,00
6 Виплачено зарплату за січень 2021 р. 661 311 / 301 80 500,00

^ Повернутися до початку статті «Облік заробітної плати на підприємстві» ^^ До початку розділу «Прості приклади розрахунку заробітної плати»

Приклад розрахунку винагороди за цивільно-правовими договорами у 2021 р.

Фізичній особі в січні 2021 р. нараховано винагороду за договором цивільно-правового характеру (цивільно-правовим договором) - 100 000,00 грн.

Розрахунок:

1. Розраховуємо суму ПДФО, яка буде утримана з винагороди за договором цивільно-правового характеру (ЦПХ):

100 000,00 грн. * 18% = 18 000,00 грн.

2. Розраховуємо військовий збір:

100 000,00 * 1,5% = 1 500,00 грн;

3. Винагорода за договором ЦПХ до виплати за січень 2021 р. становить:

100 000,00 – 18 000,00 (ПДФО) - 1 500,00 (військовий збір) = 80 500,00 грн.

4. Підприємство здійснює нарахування єдиного соціального внеску на винагороду за договором ЦПХ фізичної особи за січень 2021 р.

Для нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) застосовується граничний розмір доходу, на який нараховується ЄСВ (з січня 2021 року – 90 000,00 грн.)

90 000,00 грн. * 22% = 19 800,00 грн.

5. Відображення в бухгалтерському обліку нарахування і виплати винагороди за договором цивільно-правового характеру за січень 2021 р. (бухгалтерські проводки)

№ п/п Зміст операції Д-т. К-т. Сума, грн.
I II III IV V
1 Нараховано винагороду за договором ЦПХ 92, 93 631 100 000,00
2 Нараховано ЄСВ (22%) 92, 93 65/ЕСВ 19 800,00
4 Утримано ПДФО з винагороди за договором ЦПХ 631 641/НДФЛ 18 000,00
5 Утримано військовий збір з винагороди за договором ЦПХ 631 642/ВЗ 1 500,00
6 Виплачено винагороду за договором ЦПХ 631 311 / 301 80 500,00

^ Повернутися до початку статті «Облік заробітної плати на підприємстві» ^^ До початку розділу «Прості приклади розрахунку заробітної плати»

Увага, останні редакції законів та інших нормативних актів України Ви завжди можете знайти на сайті Верховної Ради України.

© 2001-2021 Бухгалтерська фірма (Київ / Україна) - нарахування заробітної плати на підприємстві, Курси QuickBooks українською
облік зарплати в Україні, розрахунок винагород по цивільним договорам, нарахування єдиного соціального внеску, кадрове діловодство на підприємстві,
податки з зарплати, розрахунок заробітної плати, розрахунок військового збору та інших податків з заробітної плати. Всі права захищені.
e-mail: info@units.com.ua тел: +380 44 4676353
Designed by Special.net.ua All rights reserved

Бухгалтерская компания (Киев): Бухгалтерские услуги (Киев) и бухгалтерское сопровождение в Киеве, Бухгалтер по зарплате удаленно и Курсы QuickBooks Online на русском